Poradenstvo veriteľom

„ Kto lepšie obháji vaše práva a záujmy ako profesionálny konkurzný a reštrukturalizačný správca?”

Kancelária správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej ponúka službu poradenstva pre veriteľov. Táto služba je reakciou na neustále stúpajúci počet konkurzných a reštrukturalizačných konaní, pri ktorých mnohí veritelia doplácajú na neodbornú právnu pomoc. V našej praxi sa často krát stretávame s nespokojnosťou veriteľov, ktorým bola neodborným poradenstvom príp. zastupovaním spôsobená značná škoda. Podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti SR vzrástol počet konkurzných a reštrukturalizačných konaní v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a viac ako 60% a neustále rastie. Preto správkyňa JUDr. Ing. Veronika Škodová ponúka službu poradenstva pre veriteľov, ktoré zahŕňa prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní, zastupovanie veriteľov na schôdzach a veriteľských výboroch, kontrola plnenia reštrukturalizačných plánov a všetky úkony, nevyhnutné na efektívne zabezpečenie záujmov klienta.

Chyby ktorých sa veritelia dopúšťajú spôsobujú, že ich pohľadávky sa stávajú trvalo nevymožiteľnými. Nesprávne prihlasovanie pohľadávok, nesprávne výpočty, nedodržiavanie zákonných lehôt a celkový nesprávny prístup spôsobujú stratu možnosti ovplyvniť priebeh konkurzného konania alebo definitívne stratiť možnosť vymôcť svoje pohľadávky reštrukturalizačného konania.

 

Túto službu poskytujeme aj zahraničným osobám, veriteľom z Českej republiky, Maďarska, Rakúska a v rámci celej EU.

Kancelária správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej poskytuje:

  • Prípravu dokumentácie pre prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania

  • Zastupovanie veriteľa v konkurznom konaní

  • Zastupovanie veriteľa vo veriteľských orgánoch

  • Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s dlžníkom, ostatnými veriteľmi, s konkurzným alebo reštrukturalizačným správcom o spôsobe riešenia úpadku/platobnej neschopnosti

  • Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s investormi o podmienkach prevzatia dlžníkovho majetku.

 

V prípade, že ste v pozícií veriteľa v rôznorodých právnych vzťahoch, či už obchodných alebo občianskoprávnych, ponúkame vám služby prostredníctvom ktorých úspešne ochránite svoj majetok. V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás neváhajte kontaktovať.

* V prípade možného konfliktu záujmov s konaniami kde je konkurzným alebo reštrukturalizačným správcom JUDr. Ing. Veronika Škodová sa táto služba neposkytuje !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>